Με αφορμή μια εργασία στα πλαίσια του μαθήματος ΠΓΤ 300 Γραφιστική και Παραγωγή –με τη στήριξη της διδάσκουσας Ασπασίας Παπαδήμα και του Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία ΕΕΓΓΕ– οι τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ εκθέτουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα δημιουργικά δείγματα σχεδιασμού αφίσας με θέμα «Μοέμβριος 2014- Μήνας ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του προστάτη».

Το θέμα της αφίσας αναφέρεται στο διεθνές κίνημα Movember, σύμφωνα με το οποίο οι άνδρες αφήνουν μουστάκι κατά το μήνα Νοέμβριο στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης ενάντια στον ανδρικό καρκίνο.

Με τη δημοσίευση των αφισών δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να γνωστοποιήσουν τη δουλειά τους και να συνεισφέρουν έμπρακτα στην οπτική επικοινωνία και στην ενημέρωση, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.