1

Η ερευνητική δράση που διεξάγεται στο Εργαστήριο ΕΕΓΓΕ επικεντρώνεται θεματικά στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς:

Η τυπογραφικη γλωσσα της διαλεκτου

H πραγμάτωση της κυπριακής διαλέκτου στον γραπτό λόγο:

  • Συλλογή βιβλιογραφίας που σχετίζεται τη γραφή της διαλέκτου.
  • Συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των συστημάτων γραφής της διαλέκτου σε κυπριακές εκδόσεις.
  • Μελέτη των τυπογραφικών συμβάσεων και των πρακτικών που ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό και την εκτυπωτική αναπαραγωγή.
  • Διερεύνηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ορθογραφικών συστημάτων σε επίπεδο μικροτυπογραφίας.
  • Εξέταση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ορθογραφικών συστημάτων σε επίπεδο ευχρηστίας κι ευαναγνωσιμότητας.
  • Μελέτη των στάσεων και των προτιμήσεων των Ελληνοκυπρίων ομιλητών ως προς τη γραπτή αναπαράσταση των φθόγγων της διαλέκτου.
H οπτικη γλωσσα και η τεχνολογια

Η τυπογραφική απεικόνιση της γλώσσας σε διαφορετικά μέσα, ο σύγχρονος τυπογραφικός σχεδιασμός, η οπτικοποίηση της γλώσσας και οι νέες τεχνολογίες.

Οι μελέτες αναγνωσιμότητας και οπτικής αντίληψης για την πρόσληψη και κατανόηση του κειμένου αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του δημιουργού–ερευνητή και σκοπό έχουν τη βελτίωση της οπτικής επικοινωνίας με τον αναγνώστη και την προώθηση και εδραίωση της κουλτούρας της οπτικής αντίληψης και ευκρίνειας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μελέτες που αφορούν στην ελληνική γλώσσα, καθώς το πεδίο αυτό παραμένει ακόμα μερικώς ανεξερεύνητο.

Η ανεπισημη οπτικη γλωσσα

O εφήμερος σχεδιασμός, η ιδιωματική τυπογραφία και η οπτικοποίηση της γλώσσας σε πρακτικές του καθημερινού.

Η αστικη γραφιστικη γλωσσα

Ο τυπογραφικός σχεδιασμός και η γραφιστική απεικόνιση της γλώσσας στο αστικό περιβάλλον.

Το Εργαστήριο συλλέγει και καταγράφει σε φωτογραφικό αρχείο την ανεκτίμητη Τυπογραφία της παλιάς πόλης της Λεμεσού που, άλλοτε εφήμερη κι άλλοτε παρωχημένη, χάνεται καθώς η πόλη εκσυγχρονίζεται με γοργούς ρυθμούς.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!