2η ΤΡΙΕΝΑΛΕ ΑΦΙΣΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CPT) 2022

Ιούνιος–Οκτώβριος 2022

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-ΣΠΕΛ, Λευκωσία

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τριενάλε στον σύνδεσμο www.cpt.com.cy.