Το Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία ΕΕΓΓΕ διοργανώνει τα ακόλουθα σεμινάρια:

Δημιουργική Γραφή και Διαφήμιση

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
18.00-21.00
Εργαστήριο Γραφιστικής (ΕΓΡΑ), πλατεία Ηρώων

Λάβετε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Η Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο και η “επικοινωνία” της με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
10.00-14.00
Εργαστήριο Animation, πλατεία Ηρώων

Λάβετε την πρόσκληση σε μορφή pdf